2020-02-28T14:43:13Z Hotel Filitheyo Island Resort 2020-02-28T14:43:13Z Whiteshell Island Hotel & Spa 2016-12-23T09:38:48Z